Selectieprocedure nieuwe auteurs Stichting OpenUitgeverij

Er is vooraf kennisgenomen van de werkwijze van de stichting, waarbij de rollen ‘projectbegeleider’, ‘maker’ (de auteur(s)) en ‘financier’ per werk afzonderlijk ingevuld worden. De kosten van een publicatie worden niet door Stichting OpenUitgeverij gedragen. Dat betekent dat er altijd een externe geldschieter noodzakelijk is, tenzij de maker deze rol ook op zich neemt. Voordat de stichting start met projectbegeleiding vindt er een selectieprocedure plaats. Voor vragen hierover kan contact worden opgenomen via selectie@openuitgeverij.nl.

Indien auteur akkoord is met bovenstaande, kan een begeleidend schrijven samen met een synopsis (500-1500 woorden) van het manuscript naar selectie@openuitgeverij.nl worden gestuurd. Volledige manuscripten worden in deze intakefase niet in de beoordeling meegenomen.

Als het begeleidend schrijven en de synopsis voldoende interesse opwekken, worden deze aan de redactie voorgelegd. De redactie bepaalt vervolgens of het gehele manuscript ter beoordeling mag worden ingestuurd.

Informatieve (non-fictie) boeken vallen (vooralsnog) buiten het fonds van Stichting OpenUitgeverij en worden derhalve niet in behandeling genomen. De kwalitatieve beoordeling daarvan valt buiten onze huidige competenties.

In het begeleidend schrijven dient in ieder geval onderstaande te worden vermeld:

 1. Persoonsgegevens en contactgegevens auteur(s)
  1. Naam
  2. E-mailadres
  3. Telefoonnummer
 2. Debutant of eerder gepubliceerd? Indien eerder gepubliceerd: vermeld titel, isbn en uitgeverij/imprint
 3. Korte introductie (maximaal 200 woorden)

Indien er sprake is van meerdere auteurs gaarne bovenstaande gegevens voor iedereen afzonderlijk vermelden.

 1. Is het aangeboden werk bij andere uitgeverijen aangeboden? Zo ja: is hier een reactie op teruggekomen?
 2. Werd het aangeboden werk eerder via een andere uitgeverij gepubliceerd? Zo ja: wat is de reden dat u een andere uitgeverij zoekt?
 3. Genre/thema
 4. Beoogde doelgroep
 5. Huidige aantal pagina’s (A4)
 6. (Werk)titel
 7. Is er een kaftontwerp?
 8. Is er een onafhankelijke manuscriptbeoordeling, hoofd- en/of eindredactie op toegepast? Zo ja: door wie?
 9. Korte samenvatting (maximaal 200 woorden)

Stichting OpenUitgeverij streeft ernaar om vragen binnen 5 werkdagen te beantwoorden en binnengekomen stukken binnen 10 werkdagen te beoordelen.